Поточні закупівлі

 • Щодо закупівлі «Природний газ»

  Щодо закупівлі «Природний газ» (Відкриті торги, переговорна процедура)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  09120000-6: Газове паливо «Природний газ» (09123000-7 Природний газ)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-01-29-003711-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  310 950,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Відносини між Замовником та Учасником регулюються наступними нормативно правовими актами:

  1.Закон України «Про публічні закупівлі»;

  2.Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;

  3.Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015    № 2496;

  4.Іншими нормативно правовими актами.

  Якість природного газу повинна відповідати вимогам ДСТУ ISO 13443:2015 Природний газ. Стандартні умови.

   

  ЯКІСНІ ВИМОГИ

  Найменування показника

  Норма

  1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше

  31,8 (7600) 

  2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³)

  9850-13000

  3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше

  0,02

  4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше

  0,036

  5. Об’ємна частка кисню, %, не більше

  1,0

  6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше

  0,001

  7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше

  3

   

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу діючих на дату оголошення тарифів з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  09120000-6: Газове паливо «Природний газ» (09123000-7 Природний газ)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-01-29-003827-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  701 550,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  ЯКІСНІ ВИМОГИ

  Найменування показника

  Норма

  1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше

  31,8 (7600) 

  2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³)

  9850-13000

  3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше

  0,02

  4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше

  0,036

  5. Об’ємна частка кисню, %, не більше

  1,0

  6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше

  0,001

  7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше

  3

   

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Законом України від 25.12.2015, № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон № 922-VIII) встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, Законом України «Про ринок природного газу» від 9 квітня 2015 року, (далі – Закон № 329-VIII) визначено правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу, Кодексом газотранспортної системи затвердженим Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2493 встановлено регламент функціонування газотранспортної системи України та визначено правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газотранспортної системи України (далі – Кодекс), Правилами постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, регулюються відносини, які виникають між постачальниками та споживачами природного газу, з урахуванням їх взаємовідносин з операторами газорозподільної системи/газотранспортної системи (далі – Правила). Відповідно до частини 7 статті 2 Закону № 922-VIII, - забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Частиною 1 статті 13 Закону № 922-VIII встановлено види процедур закупівель, які може застосовувати замовник, зокрема відкриті торги, конкурентний діалог, торги з обмеженою участю. Частиною 2 статті 13 Закону передбачено, що як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті 40 цього Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі. Замовником оголошено процедуру відкритих торгів на закупівлю природнього газу для потреб Замовника на 2021 рік. Аукціон призначений на 15.02.2021 року. Також з метою забезпечення безперебійного постачання природного Замовником Додатковими угодами від 29.12.2020 №741 та від 19.01.2021 №39 продовжено дію договору про закупівлю природнього газу від 30.03.2020 №95 укладеного у 2020 році з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕХНОІНВЕСТ" (далі – Договір), на підставі частини 6 статті 41 Закону, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю. Станом на 28.01.2021 року на адресу ГУНП в Івано-Франківській області надійшло від АТ «Івано-Франківськгаз» Повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання ГУНП у Івано-Франківській області у зв’язку з відсутністю установи в реєстрі споживачів жодного Постачальника на 28.01.2021. Згідно з частиною 1 розділу ІІ Правил - підставою для постачання природного газу споживачу є, зокрема: наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов; включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді. Відповідно до частини 3 Розділу ІІ Правил укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог, зокрема споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником. Із запуском ринку газу діє механізм "постачальника останньої надії" (ПОН), який позиціонується як інструмент страхування для тих, хто залишився без постачання газу в опалювальному сезоні. Як оператора останньої надії визначено Газопостачальну компанію "Нафтогаз України". Поряд з тим, частиною 3 Розділу VI Правил передбачено виключні випадки (для непобутового споживача), у яких "постачальника останньої надії" здійснює постачання природного газу споживачу за умови відсутності відключення або ініціювання діючим постачальником відключення його об’єкта в певних випадках: банкрутство, ліквідація попереднього постачальника природного газу; зупинення або анулювання ліцензії на постачання природного газу попереднього постачальника. Враховуючи вищенаведене, у Замовника відсутня реалізація права на постачання газу «постачальником останньої надії» та зобов’язує Замовника мати укладений договір постачання природного газу у відповідному розрахунковому періоді на весь очікуваний обсяг споживання протягом розрахункового періоду. На підставі викладеного вище, зважаючи на особливості регулювання ринку природного газу передбачені Законом № 329-VIII та Кодексом та Правилами, у відповідності з вимогами та принципами здійснення закупівель товарів, робіт і послуг встановленими Законом №922-VIII, з метою недопущення виникнення негативних наслідків, спричинених неможливістю продовження опалювального сезону в Управлінні та його структурних підрозділах у зв’язку із відсутністю договірних зобов’язань на постачання природного газу, внаслідок виконання сторонами своїх зобов’язань, виражених в недотриманні в службових приміщеннях температурного режиму відповідно до вимог санітарних норм, невідповідності повітряно-теплового режиму санітарно-гігієнічним нормам, не забезпеченні умов праці працівників, чим буде порушено право останніх, гарантоване ст. 283 Цивільного кодексу України, на охорону життя та здоров’я. Згідно пункту 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок природного газу» безпека постачання природного газу - це надійне та безперебійне постачання необхідних обсягів природного газу споживачам, що забезпечується наявними джерелами надходження природного газу, а також належним технічним станом газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG. Національний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2010 відсутність газопостачання в опалювальний період класифікує як порушення нормальних умов життя та діяльності людей на об’єктах. Згідно з НКДК – 019-2010 ця подія є надзвичайною ситуацією. Також, Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій № 658 від 06.08.2018 року (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 р. за № 969/32421), припинення газопостачання відносить подію до надзвичайної ситуації місцевого рівня. Все це є передумовами нагальної потреби у здійсненні закупівлі природного газу. З метою якісного виконання працівниками посадових обов’язків, дотримання термінів подання звітності, функціонування Управління в цілому, підтримання безпечної життєдіяльності працівників, сталого проходження опалювального сезону, дотримання температурного режиму в Управлінні, недопущення загострення ситуації із захворюваності на грип та ГРВІ через недотримання температурного режиму, внаслідок відсутності постачання природного газу, запобігання виникнення соціальної напруги серед персоналу управління, задля уникнення суспільного резонансу у випадку незабезпечення природним газом об’єктів органів Національної поліції, недопущення виникнення аварійних ситуацій техногенного характеру, необхідно провести переговорну процедуру закупівлі природного газу. У даному випадку відповідно до пункту 3 частини 2 статті 40 Закону може бути застосована переговорна процедура (скорочена). Враховуючи ситуацію, яка склалася з постачанням природнього газу, а також те, що постачальником природнього газу у 2020 та січні 2021 році для потреб ГУНП в Івано-Франківській області був ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕХНОІНВЕСТ", який якісно та вчасно виконав зобов’язання за договором та з метою забезпечення безперебійного газопостачання структурних підрозділів ГУНП в Івано-Франківській області, прийняте рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» та укладення договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕХНОІНВЕСТ". Товариством подано всі документи, які вимагались у запрошенні до переговорів. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області. Вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу діючих на дату оголошення тарифів з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

 • Оголошення про проведення відбору пропозицій з придбання житла для поліцейських та працівників Національної поліції України в Івано-Франківській області

  Оголошення

  про проведення відбору пропозицій з  придбання житла для поліцейських та працівників   Національної поліції України

  1.          Замовник:

  1.1    Найменування: Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській  області.

  1.2    Ідентифікаційний код – 40108798

  1.3   Місцезнаходження:76018 Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ вул. Сахарова, 15

  1.4    Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв`язок з учасниками:

  Член комісії – Чабан О.М., Жила Н.М.

  1.5        Розпорядник коштів: ГУНП в Івано-Франківській області.

  2.      Джерело фінансування: кошти державного бюджету України.

  3.    Адреса веб – сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: https://if.npu.gov.uaта www.npu.gov.ua.

  4.      Інформація про відбір пропозицій:

  4.1   Найменування предмета закупівлі: придбання квартир у м. Івано-Франківську, Івано-Франківської області для забезпечення житлом поліцейських та працівників ГУНП в Івано-Франківській  області

  Опис предмета закупівлі: до 3 квартир, із них:

  -    не більше 3 (трьох) двокімнатних;

  5.    Строк закупівлі (поставки) квартир: до 01.12.2018 року.

  6.    Строк дії пропозицій: 25 календарних днів.

  7.    Подання пропозицій:

  7.1.  Місце: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 42А,каб.315,каб.303.

  7.2    Строк: до  15.11.2018.

  7.3    Час: до 12.00 год.

  7.4   Розкриття пропозицій: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул.Сахарова, 15

  7.5    Дата: 15.11.2018.

  7.6     Час: 12.15 год.

  8.    Додаткова інформація: документація розміщується на веб-сайті www.npu.gov.ua  та https://if.npu.gov.ua

  Обсяги закупівель можуть бути змінені з урахуванням фактичного фінансування видатків Замовника.

  Довідки за телефоном 0505733864,0509514126,(0342)790265.

   

   

  Голова комісії                                                                                                        О. М. Чабан

  22.10.2018

  Умови проведення відбору пропозицій

 • Оголошення про проведення відбору пропозицій з придбання житла для поліцейських та працівників Національної поліції України

  Оголошення

  про проведення відбору пропозицій з  придбання житла для поліцейських та працівників   Національної поліції України

  1.          Замовник:

  1.1    Найменування: Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській  області.

  1.2    Ідентифікаційний код – 40108798

  1.3   Місцезнаходження:76018 Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ вул. Сахарова, 15

  1.4    Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв`язок з учасниками:

  Член комісії – Чабан О.М., Жила Н.М.

  1.5        Розпорядник коштів: ГУНП в Івано-Франківській області.

  2.      Джерело фінансування: кошти державного бюджету України.

  3.    Адреса веб – сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: https://if.npu.gov.uaта www.npu.gov.ua.

  4.      Інформація про відбір пропозицій:

  4.1   Найменування предмета закупівлі: придбання квартир у м. Івано-Франківську, Івано-Франківської області для забезпечення житлом поліцейських та працівників ГУНП в Івано-Франківській  області

  Опис предмета закупівлі: до 2 квартир, із них:

  -    не більше 1 ( одної ) однокімнатної ;

  -    не більше 1 (одної) двокімнатної;

  5.    Строк закупівлі (поставки) квартир: до 05.12.2018 року.

  6.    Строк дії пропозицій: 10 календарних днів.

  7.    Подання пропозицій:

  7.1.  Місце: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 42А,каб.315,каб.303.

  7.2    Строк: до  03.12.2018.

  7.3    Час: до 12.00 год.

  7.4   Розкриття пропозицій: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул.Сахарова, 15

  7.5    Дата: 03.12.2018.

  7.6     Час: 12.15 год.

  8.    Додаткова інформація: документація розміщується на веб-сайті www.npu.gov.ua  та https://if.npu.gov.ua

  Обсяги закупівель можуть бути змінені з урахуванням фактичного фінансування видатків Замовника.

  Довідки за телефоном 0505733864,0509514126,(0342)790265.

   

   

  Голова комісії                                                                                                        О. М. Чабан

  26.11.2018

  Умови проведення відбору пропозицій

 • Оголошення про проведення відбору пропозицій з придбання житла для поліцейських та працівників Національної поліції України

  Оголошення

  про проведення відбору пропозицій з  придбання житла для поліцейських та працівників   Національної поліції України

  1.      Замовник:

  1.1    Найменування: Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській  області.

  1.2    Ідентифікаційний код – 40108798

  1.3    Місцезнаходження:76018 Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ вул. Сахарова, 15

  1.4    Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв`язок з учасниками:

  Члени комісії – Кіцелюк В.М., Сливоцький В.М., Курилів Т.І.

  1.5        Розпорядник коштів: ГУНП в Івано-Франківській області.

  2.    Джерело фінансування: кошти державного бюджету України.

  3.    Адреса веб – сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: https://if.npu.gov.ua  та   www.npu.gov.ua.

  4.    Інформація про відбір пропозицій:

  4.1    Найменування предмета закупівлі: придбання квартир у м. Івано-Франківську, Івано-Франківської області для забезпечення житлом поліцейських та працівників ГУНП в Івано-Франківській  області

  Опис предмета закупівлі: до 1 квартири:

  -    не більше 1-ї  двокімнатної;

  5.    Строк закупівлі (поставки) квартир: до 12.11.2019 року.

  6.    Строк дії пропозицій: 30 календарних днів.

  7.    Подання пропозицій:

  7.1    Місце: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 42Б

  7.2    Строк: до 26.09.2019.

  7.3    Час: до 12.00 год.

  7.4    Розкриття пропозицій: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул.Сахарова, 15

  7.5    Дата: 30.09.2019.

  7.6    Час: 10.00 год.

  8.    Додаткова інформація: документація розміщується на веб-сайті www.npu.gov.ua  та https://if.npu.gov.ua

  Обсяги закупівель можуть бути змінені з урахуванням фактичного фінансування видатків Замовника.

  Довідки за телефоном: 0673432673

   

  Голова комісії                                                                                                            В.М.Кіцелюк

  12.09.2019

  Умови проведення відбору пропозицій

 • Оголошення про проведення відбору пропозицій з придбання житла для поліцейських та працівників Національної поліції України

  Оголошення

  про проведення відбору пропозицій з  придбання житла для поліцейських та працівників   Національної поліції України

  1.      Замовник:

  1.1    Найменування: Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській  області.

  1.2    Ідентифікаційний код – 40108798

  1.3    Місцезнаходження:76018 Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ вул. Сахарова, 15

  1.4    Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв`язок з учасниками:

  Члени комісії – Кіцелюк В.М., Сливоцький В.М., Курилів Т.І.

  1.5        Розпорядник коштів: ГУНП в Івано-Франківській області.

  2.    Джерело фінансування: кошти державного бюджету України.

  3.    Адреса веб – сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: https://if.npu.gov.ua  та   www.npu.gov.ua.

  4.    Інформація про відбір пропозицій:

  4.1    Найменування предмета закупівлі: придбання квартир у м. Івано-Франківську, Івано-Франківської області для забезпечення житлом поліцейських та працівників ГУНП в Івано-Франківській  області

  Опис предмета закупівлі: 2 квартири:

      - одна однокімнатна квартира;

      - одна двокімнатна квартира.

  5.    Строк закупівлі (поставки) квартир: до 10.12.2019 року.

  6.    Строк дії пропозицій: 30 календарних днів.

  7.    Подання пропозицій:

  7.1    Місце: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 42Б.

  7.2    Строк: до 08.11.2019.

  7.3    Час: до 16.00 год.

  7.4    Розкриття пропозицій: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул.Сахарова, 15

  7.5    Дата: 11.11.2019.

  7.6    Час: 10.00 год.

  8.    Додаткова інформація: документація розміщується на веб-сайті www.npu.gov.ua  та https://if.npu.gov.ua

  Обсяги закупівель можуть бути змінені з урахуванням фактичного фінансування видатків Замовника.

  Довідки за телефоном: 0955601370

   

   

  Голова комісії                                                                                                        Василь Кіцелюк

  24.10.2019

  Умови проведення відбору пропозицій

 • Оголошення про проведення відбору пропозицій з придбання житла для поліцейських та працівників Національної поліції України

  Оголошення

  про проведення відбору пропозицій з  придбання житла для поліцейських та працівників   Національної поліції України

  1.      Замовник:

  1.1    Найменування: Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській  області.

  1.2    Ідентифікаційний код – 40108798

  1.3    Місцезнаходження:76018 Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ вул. Сахарова, 15

  1.4    Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв`язок з учасниками:

  Члени комісії – Кіцелюк В.М., Сливоцький В.М., Курилів Т.І.

  1.5        Розпорядник коштів: ГУНП в Івано-Франківській області.

  2.    Джерело фінансування: кошти державного бюджету України.

  3.    Адреса веб – сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: https://if.npu.gov.ua  та   www.npu.gov.ua.

  4.    Інформація про відбір пропозицій:

  4.1    Найменування предмета закупівлі: придбання квартир у м. Івано-Франківську, Івано-Франківської області для забезпечення житлом поліцейських та працівників ГУНП в Івано-Франківській  області

  Опис предмета закупівлі: 2 квартири:

      - одна однокімнатна квартира;

      - одна  однокімнатна квартира.

  5.    Строк закупівлі (поставки) квартир: до 28.05.2020 року.

  6.    Строк дії пропозицій: 30 календарних днів.

  7.    Подання пропозицій:

  7.1    Місце: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 42Б.

  7.2    Строк: до 28.04.2020.

  7.3    Час: до 16.00 год.

  7.4    Розкриття пропозицій: 76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул.Сахарова, 15

  7.5    Дата: 29.04.2020.

  7.6    Час: 10.00 год.

  8.    Додаткова інформація: документація розміщується на веб-сайті www.npu.gov.ua  та https://if.npu.gov.ua

  Обсяги закупівель можуть бути змінені з урахуванням фактичного фінансування видатків Замовника.

  Довідки за телефоном: 0955601370

   

   

  Голова комісії                                                                                                        Василь Кіцелюк

  15.04.2020

  Умови проведення відбору пропозицій

 • Оголошення про результати проведення вiдбору пропозицiй з придбання житла для полiцейських та працiвникiв ГУНП в Івано-Франківській області (від 12.05. 2020)

  Оголошення про результати проведення вiдбору пропозицiй з придбання житла для полiцейських та працiвникiв ГУНП в Івано-Франківській області 

  На виконання доручення Національної поліції України від 03.08.2018 щодо Алгоритму дій з організації і проведення відбору пропозицій з придбання житла для поліцейських та працівників Національної поліції України, ГУНП в Івано-Франківській області повідомляє про результати проведення конкурсу:

  Згідно з протоколом від 05.05.2020 № 4/2020 визначено переможцем конкурсу ПП «Трейд-груп» (код ЄДРПОУ: 32872699, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд.23а), пропозиції якого отримали найбільшу кількість балів (найвищий рейтинг): 

  •    Пропозиція (пропозиція 1, вх. № 400 від 28.04.2020р.): квартира № 26 загальною площею 46,4 кв.м. та житловою площею 14,5 кв.м. за адресою  м. Івано-Франківськ, вул. Калуське шосе, 3, корпус 10.
  Згідно з формулою має 1,014 балів

  •    Пропозиція (пропозиція 2, вх. №  400 від 28.04.2020р ): квартира № 29 загальною площею 46,5 кв.м. та житловою площею 14,6 кв.м. за адресою  м. Івано-Франківськ, вул. Калуське шосе, 3, корпус 10.
  Згідно з формулою має 1,013 балів

 • Щодо закупівлі «Послуги поштового зв’язку спеціального призначення»

  Щодо закупівлі «Послуги поштового зв’язку спеціального призначення» (Переговорна процедура)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  64110000-0 Поштові послуги «Послуги поштового зв’язку спеціального призначення» (64112000-4)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-24-003890-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура

  4

  Очікувана вартість:

  700 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Поштові послуги з приймання, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку для Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області може надавати лише Державне підприємство спеціального зв'язку Івано-Франківський обласний вузол спеціального зв'язку. Відповідне підприємство здійснює поштові послуги з приймання, перевезення та доставки кореспонденції, посилок, упаковок і спеціальних вантажів, що містять відомості і матеріали, які становлять державну та службову таємницю, конфіденційну інформацію органів державної влади, підприємств, установ, організацій, військових частин, інших юридичних осіб згідно з Постановою КМУ від 22.11.2000р. № 1738-31 " Про службу спеціального зв’язку". Служба спеціального зв’язку самостійно забезпечує супровід і охорону відправлень. На даний час на ринку послуг альтернатива послугам поштового зв’язку спеціального призначення відсутня.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  Згідно з положеннями статті 2 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також інших завдань відповідно до закону. Відповідно до положень статі 14 Закону на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до визначених завдань покладаються, зокрема, такі обов’язки, як державне регулювання у сфері поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку та державне регулювання у сфері урядового фельд’єгерського зв’язку і поштового зв’язку спеціального призначення. Згідно з положеннями статті 1 Закону України "Про поштовий зв'язок" поштовий зв'язок спеціального призначення є складовою частиною поштового зв'язку України, призначеною для надання послуг поштового зв'язку окремим категоріям користувачів. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює свої повноваження через відповідні територіальні органи. На сьогоднішній день послуги поштового зв’язку спеціального призначення (спеціального зв’язку): поштові послуги з приймання, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку для Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області може надавати лише Державне підприємство спеціального зв'язку Івано-Франківський обласний вузол спеціального зв'язку. Відповідне підприємство здійснює поштові послуги з приймання, перевезення та доставки кореспонденції, посилок, упаковок і спеціальних вантажів, що містять відомості і матеріали, які становлять державну та службову таємницю, конфіденційну інформацію органів державної влади, підприємств, установ, організацій, військових частин, інших юридичних осіб згідно з Постановою КМУ від 22.11.2000р. № 1738-31 " Про службу спеціального зв’язку". Служба спеціального зв’язку самостійно забезпечує супровід і охорону відправлень. На даний час на ринку послуг альтернатива послугам поштового зв’язку спеціального призначення відсутня.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області. Вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення тарифів з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з обслуговування газової котельні»

  Щодо закупівлі «Послуги з обслуговування газової котельні » (Відкриті торги)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки «Послуги з обслуговування газової котельні за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого 28» (50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-23-007216-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  505 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Надання послуг щодо цілодобового обслуговування Котельні включає в себе цілодобове обслуговування та забезпечення безперебійної роботи котельні, забезпечення справного стану Котельні та безпечної експлуатації газо-споживаючого та допоміжного обладнання в період до 31.12.2021 року.

  Основні технічні характеристики котлів:

  з/п

  Найменування обладнання

  Номінальна температура води, ºС

  Продуктивність МВт

  Кількість, шт.

  1

  КСВ-0,25 ВК-22

  95

  0,25

  2

  Перелік послуг з технічного та сервісного обслуговування котельного обладнання та трубопроводів:

  - забезпечення котельні кваліфікованим персоналом (цілодобово в опалювальний період);

  - забезпечення роботи ХВО (хімводоочистки) з допомогою атестованого персоналу;

  - наявність аварійно-диспетчерської служби з черговим електромонтером, слюсарем сантехніком, слюсарем газовиком, слюсарем КВПіА (контрольно-вимірювальних приладів і автоматики) та зварювальником;

  - цілодобовий контроль за роботою котельні;

  - перевірка автоматики безпеки котлів згідно затвердженого графіку, але не рідше 1 разу на місяць;

  - налагоджувальні роботи допоміжного обладнання котельні;

  - налаштування технологічної сигналізації і автоматики безпеки котлів;

  - регулювання необхідних параметрів роботи Котельні;

  - виконання планово-попереджувальних ремонтів обладнання Котельні;

  - контроль за технічним станом і безпечною роботою обладнання Котельні, засобів автоматики, усунення неполадок в роботі;

  - регулювання параметрів роботи обладнання для забезпечення заданих режимів роботи Котельні;

  - зовнішній огляд обладнання і трубопроводів Котельні для виявлення протікань, стану ізоляції і антикорозійного покриття;

  - ремонт обладнання Котельні, арматури, трубопроводів, приладів і засобів автоматизації;

  - виконання газозварювальних робіт труб теплопостачання всередині приміщення Котельні;

  - гідравлічне випробування внутрішньо котельних трубопроводів;

  - усунення аварійних ситуацій та несправностей;

  - після завершення опалювального періоду проводити загальну дефектацію для придбання замовником необхідного обладнання і матеріалів для підготовки до наступного опалювального періоду, а також очищення жарових труб, пальників та ревізію арматури;

  - інші роботи необхідні для безперебійного функціонування Котельні в опалювальний період.

  Виконавець повинен:

  - надавати технічну допомогу Замовнику в питаннях які стосуються експлуатації обладнання Котельні;

  - проводити навчання персоналу і атестувати його на предмет знань з технічної експлуатації Котельні;

  - в межах аварійно відновлюваних робіт вжити заходів для негайного відновлення працездатності обладнання шляхом заміни елементів, що вийшли з ладу придбаних Замовником;

  - при виявленні несправності невідкладно надати дефектний акт з подальшим узгодженням з Замовником ремонтних робіт;

  - у разі придбання Замовником запасних частин, повернути замінені деталі та комплектуючі.

  Наявність відповідних дозволів та ліцензій, зокрема:

  - дозвіл органу Державної служби України з питань праці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме водогрійного котла КСВ-0,25;

  - дозвіл органу Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки;

  - дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової України на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт;

  - ліцензію НКРЕКП на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;

  - інші дозволи і ліцензії необхідні для надання вказаних послуг.

  Вимоги безпеки:

  При наданні послуг повинні виконувати вимоги зазначені у нормативних документах:

  - НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;

  - НПАОП-40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

  - НПАОП-0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском;

  - НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення тарифів з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з водопостачання»

  Щодо закупівлі «Послуги з водопостачання» (Переговорна процедура, скорочена)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Яремче»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-002816-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  12 320,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Яремче, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Яремче із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Снятин»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-002818-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  7 244,81 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  Снятинське Комунальне підприємство «ВОДОКАНАЛ» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Снятин, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Снятин із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Івано-Франківськ»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003261-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  123 734,38 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІВАНОФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Івано-Франківськ, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Івано-Франківська із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Коломия»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003263-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  4 433,96 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Коломия, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Коломия із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону У країни «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Тлумач»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003593-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  20 635,98 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Тлумацького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЛУМАЧКОМУНСЕРВІС» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Тлумач, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Тлумач із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Тлумацького ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Городенка»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003938-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  5 918,38 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ГОРОДЕНКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Городенка, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Городенка із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Городенківського ВИ ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів. 

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Рогатин»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003594-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  4 284,51 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Рогатинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОГАТИН- ВОДОКАНАЛ» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Рогатин, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Рогатин із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку-природних монополій А гп• и м о н о п о л ь н о го Ко м і тету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть були надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Рогатинського ВИ ГУНГІ в Івано-Франківській області зумовлено тим. ідо послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договор) з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Надвірна»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-004172-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  19 426,24 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КП «Надвірнаводоканал» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Надвірна, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Надвірна із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з постачання теплової енергії»

  Щодо закупівлі «Послуги з постачання теплової енергії» (Переговорна процедура, скорочена)

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція «Послуги з постачання теплової енергії м. Івано-Франківськ» (09323000-9)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-26-009241-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  2 300 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення постачання теплової енергії для потреб ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  Відповідно до зведеного переліку суб’єктів природних монополій ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” є спеціалізованим підприємством – монополістом на ринку транспортування теплової енергії для споживачів м.Івано-Франківська та на суміжному з ним ринку постачання теплової енергії, де розташовані діючі теплові мережі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у ГУНП в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого постачання теплової енергії за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до п.2 ч.2 статті 40 Закону.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція «Послуги з постачання теплової енергії м. Надвірна» (09323000-9)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-26-009147-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  279 705,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення постачання теплової енергії для потреб Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ТзОВ «ІФКОМСЕРВІС-НАДВІРНА» з технічних причин є єдиним суб’єктом, що може надавати послуги на об’єкт Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області у м. Надвірна, оскільки орендує майнові комплекси котелень з власним обладнанням. ТзОВ «ІФКОМСЕРВІС-НАДВІРНА» являється власником котельні і має всі необхідні технічні можливості для здійснення безперебійного та якісного постачання теплової енергії для адміністративної будівлі ГУНП в Івано-Франківській області за адресою: м. Надвірна, вул. Шевченка, буд. 3. В даному випадку, альтернативи щодо отримання послуг з теплопостачання – відсутня. Іншої можливості подачі теплоносія від іншого джерела немає. У зв’язку із вищенаведеним, а також, беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин, у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає треба придбання послуг з постачання теплової енергії за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку, відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі», може бути застосована переговорна процедура, яка, для укладання договору з обраним учасником, вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з водовідведення»

  Щодо закупівлі «Послуги з водовідведення» (Переговорна процедура, скорочена)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення м. Яремче»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003010-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  10 320,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водовідведенням для потреб Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у місті Яремче, та відповідно до ст. 12, ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Яремче із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення м. Снятин»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003012-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  3 687,63 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водовідведенням для потреб Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  Снятинське комунальне підприємство» Водоканал» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у місті Снятин, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Снятин із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вище наведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення м. Івано-Франківська»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003384-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  146 936,93 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водовідведенням для потреб ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНОФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у місті Івано-Франківськ, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Івано-Франківськ із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення м. Коломия»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003387-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  2 700,22 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водовідведенням для потреб Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КП «Коломияводоканал» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у місті Коломия, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Коломия із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Коломийського ВП ГУГІП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення м. Тлумач»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-003894-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  11 221,28 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водовідведенням для потреб Тлумацького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЛУМАЧКОМУНСЕРВІС» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у місті Тлумач, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Тлумач із часткою100%. (Відповідно до зведеного переліку природних МОНОПОЛІЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Тлумацького ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником, вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення м. Городенка»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-02-25-004173-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  5 191,20 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водовідведенням для потреб Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ГОРОДЕНКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА є суб'єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у місті Городенка, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Городенка із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Городенківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Щодо закупівлі «Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (10 лотів)»

  Щодо закупівлі «Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (10 лотів)» (Відкриті торги)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання «Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів» Лот № 1 – Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів марки Skoda (50112000-3); Лот № 2 – Технічне обслуговування та ремонт службових автобусів (50113000-0); Лот № 3 – Технічне обслуговування та ремонт службових автомобілів, які знаходяться у відрядженні в зоні проведення ООС в м. Маріуполь, Донецької області (50112000-3); Лот № 4 – Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів марки Renault (50112000-3); Лот № 5 – Технічне обслуговування та ремонт службових транспортних засобів (50112000-3); Лот № 6 – Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів марки Nissan, Fiat (50112000-3); Лот № 7 – Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів марки Mitsubishi Outlander 2.0 АТ PHEV та Mitsubishi L-200 (50112000-3); Лот № 8 – Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів марки Ford (50112000-3); Лот № 9 – Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів марки Toyota (50112000-3); Лот № 10 – Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів марки Peugeot 301 (50112000-3)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-02-012454-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  2 000 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Технічне обслуговування та ремонт службових автомобілів Замовника необхідно здійснювати на станції технічного обслуговування (далі – СТО), яке розміщується не більше 50 км від місцезнаходження гаражу Замовника (м. Івано-Франківськ, вул. Польова 18) (для лотів №1,2,4,5,6,7,8,9,10) та в межах міста м. Маріуполь, Донецької області (для лота №3)

  Для надання послуг Учасник використовує власні запасні частини та витратні матеріали. Вартість запасних частин та матеріалів не повинна перевищувати середню вартість роздрібних цін на ринку на момент ремонту.

  З метою забезпечення безперебійного використання автомобілів працівниками ГУНП, а також зважаючи на той факт, що використання автомобілів безпосередньо пов’язане із безпекою особового складу, Замовником висуваються посилені вимоги до станції технічного обслуговування таких автомобілів (далі – СТО). Серед таких вимог виділяються наступні:

  1. СТО повинна мати:

  ­ можливість здійснювати ремонт автомобілів Замовника;

  ­ можливість здійснювати ремонт двигунів автомобілів замовника;

  ­ обладнання для діагностування та програмування електронних систем транспортного засобу;

  ­ комп’ютерний стенд перевірки та регулювання кутів розвалу і сходження коліс;

  ­ обладнання для шиномонтажних робіт, комп’ютерний стенд для балансування коліс;

  ­ обладнання для перевірки та чищення паливних форсунок;

  ­ обладнання для перевірки та регулювання світла фар;

  ­ обладнання для проточки гальмівних дисків;

  ­ приміщення та обладнання для проведення ремонтно-рихтувальних та малярних робіт згідно технологічних вимог до таких робіт;

  ­ закрита територія для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобілів Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб;

  ­ можливість використовувати запасні частини Замовника.

  2. Гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих послуг).

  3. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.

  4. Заміна запасних частин, вузлів, агрегатів, що вийшли з ладу протягом дії гарантії, та послуги, здійснюється учасником за власний рахунок. На замінені деталі під час гарантії поширюється гарантія, починаючи з дати такої заміни.

  5. Учасник повинен надавати Послуги якісно та у визначений Сторонами строк на підставі заявки Замовника з оформленням необхідної документації у відповідності до вимог «Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 р. № 615, «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту» затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 102, та інструкціям заводів - виробників транспортних засобів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої АВ ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

 • Щодо закупівлі «Запасні частини до транспортних засобів»

  Щодо закупівлі «Запасні частини до транспортних засобів» (Відкриті торги)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів «Запасні частини до транспортних засобів» (34330000-9)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-02-012186-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  525 600,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  1. Учасник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, який раніше не був у використанні, якість якого відповідає нормам, стандартам якісних показників і технічним вимогам, встановленим чинними нормативними актами України.

  2. Якість і комплектність Товару повинні відповідати сертифікатам відповідності (при наявності) та технічним вимогам, які встановлені чинними державними стандартами України та заводами-виробниками автомобілів.

  3. Товар постачається з маркуванням виробника.

  4. Учасник гарантує якість Товару, а також наявність технічної документації, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

  5. Учасник повинен формувати ціну своєї тендерної пропозиції, виходячи з ринкової вартості запчастин, наведених у тендерній пропозиції, враховуючи, як вартість оригінальних запчастин, що виробляються відомою фірмою для певного заводу зі збору автомобілів, так і вартість неоригінальних запчастини, що виготовляються з дотриманням технологій, норм і стандартів заводів-виробників АТЗ та практично в точності копіюють оригінальні, але не мають прив’язки до певного заводу.

  Характерними відмітними рисами оригінальних запчастин є:

  - торговий знак заводу-виробника на упаковці та запчастині, зроблений одним із способів (штамп, виливок логотипу, штрих код, бірка, голограма);

  - наявність сертифікату або паспорту, який є обов’язковим супровідним документом.

  6. Учасник не повинен формувати ціну своєї тендерної пропозиції, виходячи з низької ринкової вартості «сірих» та «підроблених» запчастин, які мають виключно зовнішню схожість з оригіналом, але не мають сертифікації та виготовлені з порушенням технології без належної зовнішньої і внутрішньої обробки, та без дотримання норм і стандартів виготовлення.

  7. Товар буде закуповуватись окремими партіями (деталями та вузлами) в залежності від потреб замовника, відповідно до направлених учаснику заявок. Фактичний обсяг Товару буде визначений у процесі виконання договору, відповідно до видаткових накладних на Товар, але в межах суми договору, укладеного за результатами торгів.

  8. У разі поставки неякісного товару, Постачальник повинен розглянути звернення Замовника і у строк до 2 (двох) календарних днів з дати отримання звернення, усунути дефекти та/або провести заміну неякісного товару на якісний за свій рахунок відповідно до чинного законодавства України.

  9. Гарантійний термін експлуатації запасних частин повинен бути не менш ніж гарантійний термін визначений виробником з дати поставки товару, але у будь якому разі, не менше 12-ти місяців (крім товару, на який встановлюються інші гарантійні зобов’язання безпосередньо виробником).

  10. У разі поломки (зносу) запасної частини раніше встановленого гарантійного терміну, яка сталася не з вини Замовника, Учасник повинен за власний рахунок здійснити заміну зазначеної запасної частини на аналогічну.

  11. Учасник гарантує, що Товар (продукція, тара, упаковка, транспортування) не завдає шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи із захисту довкілля.

   

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої АВ ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

 • Щодо закупівлі «Літні автомобільні шини»

  Щодо закупівлі «Літні автомобільні шини» (Відкриті торги)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності «Літні автомобільні шини» (34351100-3)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-04-005026-c

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  230 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

   

  з/п

   

  Розмір

  Тип

  Індекс навантаження та швидкості

  К-сть

  1

  Skoda Fabia , ВАЗ-2110

  185/65 R14    

  Літні

  82Н

  12

  2

  Skoda Rapid

  185/60 R15    

  Літні

  84Н

  8

  3

  Skoda, Volkswagen, Toyota Prius,  Renault Dokker

  195/65 R15    

  Літні

  89Н

  40

  4

  Chevrolet Niva

  205/75 R15     

  Літні

  97T

  12

  5

  Ford Transit

  235/65 R16 C

  Літні

   

  6

  6

  Volkswagen, Renault Megane

  205/60 R16     

  Літні

  92Н

  10

  7

  Mercedes

  215/55 R17     

  Літні

  94V

  4

  8

  Renault Duster, Toyota Camry

  215/65 R16     

  Літні

  98Н

  34

  9

  Mitsubishi

  215/70 R16     

  Літні

  100Н

  32

  10

  Nissan Patrol

  235/85 R16     

  Літні

  120/116Q

  4

  11

  Toyota Camry

  215/60 R17

  Літні

  96Н

  4

   

  1.  Постачальник відповідає за якість поставленої продукції.

  2. Автошини запропоновані учасником мають бути тільки новими. Відновлені, ті що були в застосуванні, зняті з виробництва, морально застарілі, частково ушкоджені не приймаються.

  3. Автошини повинні бути виготовленими не раніше 2020 року.

  4. В ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, оплату митних тарифів, тощо.

  5.  Поставка Товару здійснюється транспортом Учасника – переможця торгів (Постачальника) за власний рахунок..

  6. При формування тендерної пропозиції Учасник має врахувати те, що вказаний перелік автошин передбачений для встановлення на автомобілях, що використовуються при проведенні особливо важливих заходів з охорони громадського порядку та публічної безпеки, супроводу особливо-важливих вантажів та осіб відносно яких здійснюється державна охорона.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої АВ ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних»

  Щодо закупівлі «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (Переговорна процедура)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних «Послуги телефонного зв’язку та передачі даних»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-03-012629-c

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура

  4

  Очікувана вартість:

  243 441,04 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення Головному управлінню Національної поліції в Івано-Франківській області послуг, а саме:

   - надання послуги телефонного зв’язку;

   - надання послуги скороченого телефонного номеру вузла спеціальних служб («102»);

   - надання в користування ліній безпосереднього зв’язку;

   - надання послуги доступу до мережі Інтернет;

   - надання послуги ІР телефонії ISDN PRI потік;

   - надання послуги взаємодії телекомунікаційної мережі Виконавця з телекомунікаційною мережею Замовника.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ПАТ «Укртелеком», в особі Івано-Франківської філії, як загально-визначений державний оператор електрозв’язку, надає Головному управлінню Національної поліції в Івано-Франківській області послуг, а саме:

  • надання послуги телефонного зв’язку;
  • надання послуги скороченого телефонного номеру вузла спеціальних служб («102»);
  • надання в користування ліній безпосереднього зв’язку;
  • надання послуги доступу до мережі Інтернет;
  • надання послуги ІР телефонії ISDN PRI потік;
  • надання послуги взаємодії телекомунікаційної мережі Виконавця з телекомунікаційною мережею Замовника.

  В послугах з надання в користування ліній безпосереднього зв’язку, з'єднувальних ліній екстреної служби «102», ПАТ «Укртелеком», являється монополістом. ПАТ «Укртелеком» працює із застосуванням граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку в Україні, які мають застосовувати всі оператори телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги і розташовані в Україні.

   Крім того перераховані вище послуги надаються ПАТ «Укртелеком» в цілодобовому режимі, та є послугами фіксованого зв’язку. Це означає, що для отримання таких послуг як: надання в користування міських телефонних номерів, надання в користування з’єднувальних ліній для підключення відомчих АТС, надання місцевого, міжміського та міжнародного телефонного зв’язку від іншого оператора необхідно прокладати нові кабельні лінії зв'язку, що пов’язано із значними витратами коштів та займає великий проміжок часу. Перехід до використання телекомунікаційних ресурсів інших операторів призведе не тільки до значних витрат на перебудову порядку отримання телекомунікаційного ресурсу, а й до погіршення оперативного зв’язку між територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області та створить перешкоди в роботі самого Головного управління.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

 • Щодо закупівлі «Природний газ»

  Щодо закупівлі «Природний газ» (Переговорна процедура)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  09120000-6: Газове паливо «Природний газ» (09123000-7)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-11-012882-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  664 500,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  ЯКІСНІ ВИМОГИ

  Найменування показника

  Норма

  1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше

  31,8 (7600) 

  2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³)

  9850-13000

  3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше

  0,02

  4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше

  0,036

  5. Об’ємна частка кисню, %, не більше

  1,0

  6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше

  0,001

  7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше

  3

   

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу ГУНП в області, керуючись п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», застосувавши переговорну процедуру, 04.02.2021 уклало договір з ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ»  про постачання природного газу №59 від 04.02.2021 в обсязі 93,54 тис. м. куб. сума договору становить 701 550,00 грн. В той же час 29.01.2021 ГУНП в Івано-Франківській області, оголошено закупівлю природного газу за процедурою – відкриті торги (UA-2021-01-29-003711-a) в кількості 41,46 тис. м. куб. на загальну суму 310,95 тис. грн. в період постачання з 11 березня по 30 червня 2021 року. Станом на 10.03.2021 дана процедура закупівлі не завершена, договір з переможцем закупівлі не укладено. Одночасно, 09 березня 2021 року на адресу ГУНП в області надійшов лист ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» з додатком акту звірки взаємних розрахунків №235. У відповідності до вказаного листа заборгованість ГУНП в області станом на 28.02.2021 становить 507 190,80 грн., Згідно інформації про залишки коштів в розрізі економічної класифікації видатків станом на 02.03.2021 року відповідно до КЕКВ 2274 «Природній газ» залишок коштів по договору №59 від 04.02.2021 року складає 447 014,14 грн., що на 60 176,66 грн менше поточної заборгованості. За результатами аналізу споживання природного газу у січні-лютому 2021 року встановлено, що фактичні обсяги спожитого природного газу значно перевищують заплановані помісячні обсяги в зв’язку з різким та значним пониженням температури повітря продовж двох вищезазначених місяців поточного року. Відповідно до відомості фактичної витрати за січень-лютий 2021 р., наданої АТ «Івано-Франківськгаз», ГУНП в області спожило 136,25 тис. м. куб природного газу, що на 57,71 тис. м. куб більше, чим заплановано та відповідно передбачено договором №59 від 04.02.2021 У відповідності до пункту 1 розділу ІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 однією з підстав для постачання природного газу споживачу є відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків. Враховуючи наявність заборгованості отримання відповідної довідки чи підписання акту без погашення такої неможливе. За таких обставин, враховуючи заборгованість перед постачальником ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» є необхідність у перерозподіленні коштів, запланованих для проведення процедури відкритих торгів, для погашення заборгованості з проведенням переговорної процедури. Таким чином, керуючись ч. 1 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відміняє тендер у разі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг. ‘З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу, а також з метою недопущення виникнення негативних наслідків, спричинених неможливістю продовження опалювального сезону в Управлінні та його структурних підрозділах у зв’язку із відсутністю договірних зобов’язань на постачання природного газу, внаслідок виконання сторонами своїх зобов’язань, виражених в недотриманні в службових приміщеннях температурного режиму відповідно до вимог санітарних норм, невідповідності повітряно-теплового режиму санітарно-гігієнічним нормам, не забезпеченні умов праці працівників, чим буде порушено право останніх, дотримання термінів подання звітності, функціонування Управління в цілому, підтримання безпечної життєдіяльності працівників, сталого проходження опалювального сезону, дотримання температурного режиму в Управлінні, недопущення загострення ситуації із захворюваності на грип, ГРВІ та недопущення захворювання на гостро-респіраторну хворобу COVID-19, через недотримання температурного режиму, внаслідок відсутності постачання природного газу, запобігання виникнення соціальної напруги серед персоналу управління, задля уникнення суспільного резонансу у випадку незабезпечення природним газом об’єктів органів Національної поліції, недопущення виникнення аварійних ситуацій техногенного характеру. Національний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2010 відсутність газопостачання в опалювальний період класифікує як порушення нормальних умов життя та діяльності людей на об’єктах. Згідно з НКДК – 019-2010 ця подія є надзвичайною ситуацією. Також, Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій № 658 від 06.08.2018 року (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 р. за № 969/32421), припинення газопостачання відносить подію до надзвичайної ситуації місцевого рівня. Все це є передумовами нагальної потреби у здійсненні закупівлі природного газу. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області. Вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу діючих на дату оголошення тарифів, з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з постачання теплової енергії»

  Щодо закупівлі «Послуги з постачання теплової енергії» (Переговорна процедура, скорочена)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція «Послуги з постачання теплової енергії м. Калуш» (09323000-9)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-15-010844-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  129 831,66 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення постачання теплової енергії для потреб Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  З метою забезпечення ефективного теплопостачання м. Калуша, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, Калуська міська рада визначила теплогенеруючу компанію ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» виробником та централізованим постачальником теплової енергії для всіх категорій споживачів м. Калуша, які отримують теплову енергію від Калуської ТЕЦ. Також визначили що ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» є виробником та виконавцем послуг з централізованого опалення для об’єктів усіх форм власності м. Калуш, які отримують теплову енергію від Калуської ТЕЦ з 01.10.2020 року. Проаналізувавши ринок постачання теплової енергії в м. Калуш та беручи до уваги план зовнішніх мереж теплопостачання м. Калуша встановлено, що єдиною технічною можливістю отримання послуги постачання теплової енергії (централізоване теплопостачання) для Калуського ВП по вул. О. Тихого буд.10 є постачальник теплової енергії ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА». У зв’язку із вищенаведеним для забезпечення централізованим теплопостачанням Калуського ВП, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, виникає необхідність придбання централізованого постачання теплової енергії за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до абзацу 3 п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» (відсутність конкуренції з технічних причин), може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція «Послуги з постачання теплової енергії м. Галич» (09323000-9)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-15-011054-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  146 062,50 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення постачання теплової енергії для потреб Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  РКП «Галичтеплосервіс» з технічних причин є єдиним суб’єктом, що може надавати послуги на об’єкт Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області у м. Галич, оскільки котельня та тепломережі знаходяться на балансі РКП «Галичтеплосервіс». РКП «Галичтеплосервіс» має всі необхідні технічні можливості для здійснення безперебійного та якісного постачання теплової енергії для адміністративної будівлі ГУНП в Івано-Франківській області за адресою: м. Галич, вул. Винниченка буд.7. В даному випадку, альтернативи щодо отримання послуг з теплопостачання - відсутня. Іншої можливості подачі теплоносія від іншого джерела немає. У зв’язку із вищенаведеним, а також, беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин, у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає треба придбання послуг з постачання теплової енергії за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку, відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі», може бути застосована переговорна процедура, яка, для укладання договору з обраним учасником, вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з водовідведення»

  Щодо закупівлі «Послуги з водовідведення» (Переговорна процедура, скорочена)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення м. Богородчани»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-12-011606-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  4 380,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водовідведенням для потреб Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  Комунальне підприємство «Богородчанське виробничі управління водопровідно-каналізаційного господарства» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у смт. Богородчани, і а відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у смт. Богородчани із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно га в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення смт. Верховина»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-12-011795-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  561,60 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водовідведенням для потреб Верховинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ВЕРХОВИНСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО- КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у смт. Верховина, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про -захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у смт. Верховина із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Верховинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення м. Долина»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-12-011796-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  17 740,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водовідведенням для потреб Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ДОЛИНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у місті Долина, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Долина із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з водопостачання»

  Щодо закупівлі «Послуги з водопостачання» (Переговорна процедура, скорочена)

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання Богородчани»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-12-011495-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  2 920,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КП «Богородчанське ВУВКГ» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Богородчани, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Богородчани із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання смт. Рожнятів»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-12-011496-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  4 928,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Рожнятівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  Комунальне підприємство « Рожнятівводгосп» є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у смт. Рожнятів, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в. межах власних діючих мереж у смт. Рожнятів із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Рожнятівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Долина»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-12-011687-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  21 480,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ДОЛИНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Долина, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Долина із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання смт. Верховина»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-12-011688-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  4 608,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Верховинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  ВЕРХОВИНСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО- КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у селищі Верховина, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у смт. Верховина із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Верховинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з водопостачання та водовідведення Калуш»

  Щодо закупівлі «Послуги з водопостачання та водовідведення Калуш»

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання Калуш»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-18-002154-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  2 644,30 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОТЕПЛОСЕРВІС» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Калуш, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Калуш із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення Калуш»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-18-004164-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  3 528,71 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОТЕПЛОСЕРВІС» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у місті Калуш, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Калуш із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги телефонного зв’язку, послуги провайдерів»

   

   

   

  Щодо закупівлі «Послуги телефонного зв’язку, послуги провайдерів»

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних «Послуги мобільного (рухомого) зв’язку та передачі даних» (64212000-5)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-18-007270-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура

  4

  Очікувана вартість:

  223 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Головне управління Національної поліції у Івано-Франківській області на основі цифрових технологій має створену сучасну телекомунікаційну мережу. Корпоративна мережа ГУНП у Івано-Франківській області включає в себе мобільні абонентські термінали керівного складу та мобільних груп, термінали фіксованого зв’язку, термінали передачі даних (планшети) для оперативних мобільних груп, абонентські термінали захищеного фрагменту мережі (з використанням криптографічного захисту передачі інформації), які інтегровані в загальну телекомунікаційну мережу Національної поліції України (надалі НПУ) та є її невід’ємною складовою. За результатом співпраці з ПрАТ «КИЇВСТАР» (надалі - «Оператор»), та завдяки наявній можливості використання технології GPRS/EDGE по всій території роботи мережі та використання технології 3G, забезпечено об’єднання локальних відомчих мереж органів та підрозділів та патрулів з можливістю передачі даних до Центрального сховища та Центральної міжвідомчої бази даних НПУ (центри «102» та база даних «Цунамі»), з можливістю оперативного зв’язку з загальнодержавною базою даних для отримання, фіксації оперативних даних, фіксації порушень, протоколів і т.д. Всі мобільні термінали передачі даних (планшети) використовують технологію GPRS/EDGE/3G для доступу до спеціалізованої закритої точки доступу (APN). Між Оператором та ГУНП у Івано-Франківській області створено шифрований VPN IPsec тунель. Дані, які курсують в тунелі стійко закодовані механізмом, який є незворотній, та можуть буди розкодовані лише на протилежній стороні. Коди шифрування та MTU постійно, в залежності від трафіку та/або встановленого часу, змінюються, що значно унеможливлює їх перехоплення та декодування. За допомогою цього тунелю пакети прикладного рівня від спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення Lis-M та Police-PM маршрутизуються лише на аутентифікаційний proxy-шлюз ГУНП у Івано-Франківській області, досягають потрібних сервісів та у зворотному напрямку. Тунель а також спеціалізована закрита точка доступу (APN) обмежені та не мають можливості роботи з будь-якими іншими мережами. Підключення абонентських терміналів в режимі передачі даних налаштовано через віртуальну приватну мережу до серверу мережі Національної поліції України. Надання послуг здійснюється в цілодобовому режимі (365/24/7) і не допускає можливості припинення та зміни Оператора телекомунікацій для отримання вищезазначених послуг через необхідність забезпечення безперебійної цілодобової роботи планшетних пристроїв, які використовуються для оперативного реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах та підрозділах Національної поліції України відповідно до вимог наказу МВС України від 27.04.2021р. № 357 «Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України», згідно якого час реагування на повідомлення не перевищує 2 хв. Крім вищезазначеного Оператором забезпечується безперебійне цілодобове функціонування електронних засобів контролю за підозрюваними та обвинуваченими особами, відповідно до вимого наказу МВС України від 08.06.2017р. №480 «Про затвердження Порядку застосування електронних засобів контролю» та не передбачає фізичної заміни SIM- карт через те, що заміна SIM- карт в пристроях електронного контролю певний технологічний процес, який можливо виконати лише на заводі виробнику електронних засобів контролю, що потребує додаткових фінансових витрат та перерви в роботі системи контролю. Призупинення надання телекомунікаційних послуг зв’язку призведе до: - зупинки оперативного зв’язку та обробки інформації, - припинення обміну інформацією в мережі передачі даних з використанням технології GPRS/EDGE/3G, - порушення роботи загальної телекомунікаційної мережі ГУНП у Івано-Франківській області. - неможливості розгляду подій, що не містять ознак кримінального правопорушення, за спрощеною схемою (внесення електронного рапорту, долучення до нього відомостей про осіб, фотозображення тощо); - неможливості оперативної перевірки осіб та транспортних засобів за обліками НПУ та МВС; - відсутності можливості диспетчерам володіти інформацією щодо місця розташування нарядів та їх оперативного інформування про події. Зміна Оператора також призведе до додаткових витрат бюджетних коштів, так як: заміна сім-карт в мобільних пристроях (планшетах) пов’язана з додатковими витратами на закупівлю ліцензії для роботи програмного забезпечення (програмне забезпечення налаштований на певний пристрій з відповідно встановленою сім-карткою); кожен пристрій запломбовано, а зняття пломбування і подальша заміна сім – картки призведе до необхідності сплати вартості нової ліцензії та додаткових налаштувань; зміна та налаштування 1 (одного) мобільного пристрою (планшету) вимагає додаткових налаштувань у системі; зміна Оператора призведе до необхідності останнім створення індивідуальної точки доступу (ANP) та побудови спеціальної ІТ інфраструктури для коректної, безпечної та захищеної роботи Центральної міжвідомчої бази. Вартість таких дій додатково міститься в вартості кінцевого сервісу; специфіка роботи органів та підрозділів ГУНП у Івано-Франківській області не дозволяє зробити заміну всіх мобільних пристроїв одночасно; Технічні можливості Оператора дають змогу у повній мірі забезпечити надійним та стійким обміном інформацією в мережі передачі даних з використанням технології GPRS/EDGE/3G органи та підрозділи ГУНП у Івано-Франківській області. Оператор, завдяки широкому переліку телекомунікаційних послуг та великій географії покриття, є одним із лідерів в сегменті послуг корпоративного рухомого (мобільного) зв’язку.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік

   

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  72410000-7 - Послуги провайдерів «Послуги провайдерів (Ютім)» 72411000-4

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-18-004724-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура

  4

  Очікувана вартість:

  51 600,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  ТОВ “Ютім” надає Головному управлінню Національної поліції в Івано-Франківській області телекомунікаційні послуги по резервуванню доступу до глобальної мережі Інтернет та перегляду зображення з відеокамер встановлених при реалізації програми “Безпечне місто” у м. Івано-Франківську по власній локальній мережі. Крім того ТОВ “Ютім” забезпечує доступ по власній локальній мережі до відеокамер із можливістю визначення номерних знаків, які встановлені на дорогах м. Івано-Франківська, що в свою чергу дає можливість подальшої трансляції цієї інформації до Інформаційного порталу Національної поліції. Зміна оператора призведе до втрати доступу до відеокамер як по програмі “Безпечне місто” так і по встановлених на дорогах м. Івано-Франківська, а також відсутності резервування доступу до глобальної мережі Інтернет ГУНП в області.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  72410000-7 - Послуги провайдерів «Послуги провайдерів (Діскавері)» 72411000-4

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-18-008023-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура

  4

  Очікувана вартість:

  258 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  ТОВ ТРК «Діскавері» надає Головному управлінню Національної поліції в Івано-Франківській області та її територіальним підрозділам телекомунікаційні послуги по доступу до глобальної мережі Інтернет та кабельного телебачення, із забезпеченням статичної IP-адреси, що у свою чергу дає можливість побудови телекомунікаційних каналів, по яких передається інформація до Інформаційного порталу Національної поліції з відеокамер із можливістю визначення номерних знаків, які встановлені на дорогах Івано-Франківської області, та з відеокамер які встановлені в рамках програми «Безпечне місто» що в свою чергу дає можливість подальшої трансляції цієї інформації до ситуаційного відділу ГУНП та НП України. Зміна оператора призведе до втрати доступу до відеокамер, як по програмі «Безпечне місто» так і по камерах встановлених на дорогах Івано-Франківської області. Крім того перераховані вище послуги надаються в цілодобовому режимі із постійною технічною підтримкою. Перехід до використання телекомунікаційних ресурсів інших операторів призведе не тільки до значних витрат на перебудову порядку отримання телекомунікаційного ресурсу, а й до втрати доступу до глобальної мережі Інтернет, як самому ГУНП так і його територіальним підрозділам.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

 • Щодо повторної закупівлі «Послуги з обслуговування газової котельні за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого 28»

  Щодо повторної закупівлі «Послуги з обслуговування газової котельні за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого 28» (Відкриті торги)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки «Послуги з обслуговування газової котельні за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого 28» (50531200-8)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-03-25-002727-c

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  505 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Надання послуг щодо цілодобового обслуговування Котельні включає в себе цілодобове обслуговування та забезпечення безперебійної роботи котельні, забезпечення справного стану Котельні та безпечної експлуатації газо-споживаючого та допоміжного обладнання в період до 31.12.2021 року.

  Основні технічні характеристики котлів:

  з/п

  Найменування обладнання

  Номінальна температура води, ºС

  Продуктивність МВт

  Кількість, шт.

  1

  КСВ-0,25 ВК-22

  95

  0,25

  2

  Перелік послуг з технічного та сервісного обслуговування котельного обладнання та трубопроводів:

  - забезпечення котельні кваліфікованим персоналом (цілодобово в опалювальний період);

  - забезпечення роботи ХВО (хімводоочистки) з допомогою атестованого персоналу;

  - наявність аварійно-диспетчерської служби з черговим електромонтером, слюсарем сантехніком, слюсарем газовиком, слюсарем КВПіА (контрольно-вимірювальних приладів і автоматики) та зварювальником;

  - цілодобовий контроль за роботою котельні;

  - перевірка автоматики безпеки котлів згідно затвердженого графіку, але не рідше 1 разу на місяць;

  - налагоджувальні роботи допоміжного обладнання котельні;

  - налаштування технологічної сигналізації і автоматики безпеки котлів;

  - регулювання необхідних параметрів роботи Котельні;

  - виконання планово-попереджувальних ремонтів обладнання Котельні;

  - контроль за технічним станом і безпечною роботою обладнання Котельні, засобів автоматики, усунення неполадок в роботі;

  - регулювання параметрів роботи обладнання для забезпечення заданих режимів роботи Котельні;

  - зовнішній огляд обладнання і трубопроводів Котельні для виявлення протікань, стану ізоляції і антикорозійного покриття;

  - ремонт обладнання Котельні, арматури, трубопроводів, приладів і засобів автоматизації;

  - виконання газозварювальних робіт труб теплопостачання всередині приміщення Котельні;

  - гідравлічне випробування внутрішньо котельних трубопроводів;

  - усунення аварійних ситуацій та несправностей;

  - після завершення опалювального періоду проводити загальну дефектацію для придбання замовником необхідного обладнання і матеріалів для підготовки до наступного опалювального періоду, а також очищення жарових труб, пальників та ревізію арматури;

  - інші роботи необхідні для безперебійного функціонування Котельні в опалювальний період.

  Виконавець повинен:

  - надавати технічну допомогу Замовнику в питаннях які стосуються експлуатації обладнання Котельні;

  - проводити навчання персоналу і атестувати його на предмет знань з технічної експлуатації Котельні;

  - в межах аварійно відновлюваних робіт вжити заходів для негайного відновлення працездатності обладнання шляхом заміни елементів, що вийшли з ладу придбаних Замовником;

  - при виявленні несправності невідкладно надати дефектний акт з подальшим узгодженням з Замовником ремонтних робіт;

  - у разі придбання Замовником запасних частин, повернути замінені деталі та комплектуючі.

  Наявність відповідних дозволів та ліцензій, зокрема:

  - дозвіл органу Державної служби України з питань праці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме водогрійного котла КСВ-0,25;

  - дозвіл органу Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки;

  - дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової України на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт;

  - ліцензію НКРЕКП на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;

  - інші дозволи і ліцензії необхідні для надання вказаних послуг.

  Вимоги безпеки:

  При наданні послуг повинні виконувати вимоги зазначені у нормативних документах:

  - НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;

  - НПАОП-40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

  - НПАОП-0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском;

  - НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та діючих на дату оголошення тарифів з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з водопостачання та водовідведення Галич»

  Щодо закупівлі «Послуги з водопостачання та водовідведення Галич»

  1

  Назва предмету закупівлі:

  41110000-3 Питна вода «Послуги з централізованого водопостачання м. Галич»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-04-08-005515-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  4 296,60

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧВОДОКАНАЛ» ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водопостачання у місті Городенка, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Галич із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водопостачання для потреб Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водопостачання як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водопостачання за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

  1

  Назва предмету закупівлі:

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод «Послуги з централізованого водовідведення м. Галич»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-04-08-005944-a

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура, скорочена

  4

  Очікувана вартість:

  5 761,80 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення централізованим водопостачанням для потреб Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧВ О ДОКА НАЛ» ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на ринку послуг з водовідведення у місті Галич, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаних ринках в межах власних діючих мереж у м. Галичі із часткою 100%. (Відповідно до зведеного переліку природних монополій Антимонопольного Комітету) Відповідно відсутня конкуренція на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником. Необхідно укладення договору по наданню послуг з водовідведення для потреб Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області зумовлено тим, що послуги з водовідведення як і будь-які комунальні послуги повинні оплачуватись своєчасно та в повному обсязі. У зв’язку із вищенаведеним, а також беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин у Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області виникає необхідність придбання централізованого водовідведення за переговорною процедурою закупівлі, у даному випадку відповідно до пп.2 п.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» може бути застосована переговорна процедура, яка для укладання договору з обраним учасником вимагає проведення з ним переговорів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Щодо закупівлі «Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (3 лоти)»

  Щодо закупівлі «Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (3 лоти)» (Відкриті торги)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання «Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів» Лот №1 – Технічне обслуговування та ремонт службових автомобілів, які знаходяться у відрядженні в зоні проведення ООС в м. Маріуполь, Донецької області (50112000-3); Лот №2 – Технічне обслуговування та ремонт службових транспортних засобів (50112000-3); Лот №3 – Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів марки Peugeot 301 (50112000-3)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-04-20-006966-c

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  480 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Технічне обслуговування та ремонт службових автомобілів Замовника необхідно здійснювати на станції технічного обслуговування (далі – СТО), яке розміщується не більше 50 км від місцезнаходження гаражу Замовника (м. Івано-Франківськ, вул. Польова 18) (для лотів №2, 3) та в межах міста м. Маріуполь, Донецької області (для лота №1)

  Для надання послуг Учасник використовує власні запасні частини та витратні матеріали. Вартість запасних частин та матеріалів не повинна перевищувати середню вартість роздрібних цін на ринку на момент ремонту.

  З метою забезпечення безперебійного використання автомобілів працівниками ГУНП, а також зважаючи на той факт, що використання автомобілів безпосередньо пов’язане із безпекою особового складу, Замовником висуваються посилені вимоги до станції технічного обслуговування таких автомобілів (далі – СТО). Серед таких вимог виділяються наступні:

  1. СТО повинна мати:

  ­ можливість здійснювати ремонт автомобілів Замовника;

  ­ можливість здійснювати ремонт двигунів автомобілів замовника;

  ­ обладнання для діагностування та програмування електронних систем транспортного засобу;

  ­ комп’ютерний стенд перевірки та регулювання кутів розвалу і сходження коліс;

  ­ обладнання для шиномонтажних робіт, комп’ютерний стенд для балансування коліс;

  ­ обладнання для перевірки та чищення паливних форсунок;

  ­ обладнання для перевірки та регулювання світла фар;

  ­ обладнання для проточки гальмівних дисків;

  ­ приміщення та обладнання для проведення ремонтно-рихтувальних та малярних робіт згідно технологічних вимог до таких робіт;

  ­ закрита територія для цілодобового та безкоштовного зберігання автомобілів Замовника під охороною, на яку немає доступу сторонніх осіб;

  ­ можливість використовувати запасні частини Замовника.

  2. Гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих послуг).

  3. Запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.

  4. Заміна запасних частин, вузлів, агрегатів, що вийшли з ладу протягом дії гарантії, та послуги, здійснюється учасником за власний рахунок. На замінені деталі під час гарантії поширюється гарантія, починаючи з дати такої заміни.

  5. Учасник повинен надавати Послуги якісно та у визначений Сторонами строк на підставі заявки Замовника з оформленням необхідної документації у відповідності до вимог «Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 р. № 615, «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту» затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 102, та інструкціям заводів - виробників транспортних засобів.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої АВ ЦЗ ГУНП в Івано-Франківській області. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

 • Щодо закупівлі «Послуги з розподілу природного газу»

  Щодо закупівлі «Послуги з розподілу природного газу» (Переговорна процедура)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  65210000-8 Розподіл газу «Послуги з розподілу природного газу»

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-04-29-002347-c

  3

  Процедура закупівлі:

  Переговорна процедура

  4

  Очікувана вартість:

  301 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  Забезпечення ГУНП розподілом природного газу..

  6

  Обґрунтування застосування переговорної процедури:

  Розподіл газу здійснюється за регульованими тарифами, які встановлені відповідними нормативно-правовими актами. АТ «Івано-Франківськгаз» є Оператором газорозподільної систем (далі – Оператор ГРМ) і суб’єктом природної монополії (про що є інформація у відповідному реєстрі опублікованому на офіційному сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua) з розподілу природного газу на території своєї ліцензійної діяльності. Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськгаз» є суб’єктом господарювання, яке здійснює господарську діяльність на ринку послуг з розподілу газу за регульованим тарифом, займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку у територіальних межах Івано-Франківської області із часткою 100 % (в межах власних діючих мереж). Беручи до уваги вище наведене та специфіку послуг відсутня конкуренція серед виконавців, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для ГУНП в Івано-Франківській області.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

 • Поліція Івано-Франківщини планує будівництво багатоквартирного житлового будинку для працівників поліції

  Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області планує будівництво багатоквартирного житлового будинку для працівників поліції по вулиці Гарбарській, 27, що в Івано-Франківську.

  Бажаючі взяти участь в конкурсі у спорудженні вказаного житлового будинку можуть звернутись до Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, для ознайомлення з умовами конкурсу та отримання завдання на проектування до 20.05.2021 року за адресою: Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ вул. Сахарова, 15.

  Довідки за телефоном: 0342 (79-00-07).

 • Щодо закупівлі «Капітальний ремонт опалення адмінбудівлі по вул. Сахарова, 15 у м. Івано-Франківську»

  Щодо закупівлі «Капітальний ремонт опалення адмінбудівлі по вул. Сахарова, 15 у м. Івано-Франківську» (Відкриті торги)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області по вул. Сахарова, 15 у м. Івано-Франківську» (45453000-7) (відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-06-08-010263-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  1 946 014,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  ДЕФЕКТНИЙ АКТ

  «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудівлі ГУНП в Івано-Франківській області по вул. Сахарова, 15 у м. Івано-Франківську»

  (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7))

  (відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)

  Об'єми робіт

  Об'єми робіт

  Найменування робіт і витрат

  Одиниця виміру

  Кількість

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Спускання води із системи опалення

  100 м

  11,7

   

  2

  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм. Демонтаж.

  100 м

  3,7

   

  3

  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм. Демонтаж.

  100 м

  6,2

   

  4

  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм. Демонтаж.

  100 м

  1,2

   

  5

  Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм. Демонтаж.

  100 м

  0,6

   

  6

  Демонтаж радіаторів масою до 80 кг

  100 шт

  1,88

   

  7

  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (Ф90мм)

  100 шт

  0,16

   

  8

  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до діаметру 90 мм)

  100 шт

  0,16

   

  9

  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (Ф75 мм, 1,5 цегли)

  100 шт

  0,2

   

  10

  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до діаметру 75 мм)

  100 шт

  0,2

   

  11

  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 1,5 цегли)

  100 шт

  0,2

   

  12

  Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб сталевих

  100 LUT

  0,02

   

  13

  Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 108 мм

  грязевик

  2

   

  14

  Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм

  фільтр

  2

   

  15

  Установлення баків конденсаційних (компенсаторних) місткістю від 0,3 m3 до 0,8 m3

  бак

  2

   

  16

  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм

  100 м

  3,8

   

  17

  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм

  100 м

  6,2

   

  18

  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм

  100 м

  0,8

   

  19

  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм

  100 м

  2

   

  20

  Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром

  100 м

  1,54

   

  21

  Установлення термометрів в оправі прямих або кутових

  комплект

  2

   

  22

  Установлення опалювальних радіаторів сталевих

  100 кВт

  3,2386

   

  Учасник закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції готує відповідну кошторисну документацію на підставі поданої ним Пропозиції у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1. - 1:2013, а саме:

  Кошторисна документація у складі:

  -      договірна ціна;

  -      зведений кошторисний розрахунок;

  -      підсумкова відомість ресурсів;

  -      локальні кошториси;

  -      розрахунки загально-будівельні;

  -      розрахунки показника адміністративних витрат – при наявності;

  -      розрахунок прибутку - при наявності;

  -      кошторис з розрахунком договірної ціни;

  -      календарний графік виконання робіт.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі експертного звіту.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

 • Щодо закупівлі «Папір, конверти»

  Щодо закупівлі «Папір, конверти» (Відкриті торги)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне «Папір офісний А4 та конверти» ЛОТ №1 – «Папір офісний А4» (30197630-1 Папір для друку); ЛОТ №2 – «Конверти» (30199230-1 Конверти)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-06-14-012934-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  300 000,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  ЛОТ №1

   

  1. Постачальник відповідає за якість поставленої продукції. Папір виготовлений з біленої целюлози, без вмісту волокон отриманих механічним шляхом, не повинен містити водяних знаків, одношаровий, не перфорований, не гофрований, не фарбований, не крейдований, не календрований, без покриття, без тиснення, без малюнку.
  2. Поставка товару включається у вартість та здійснюється автотранспортом постачальника за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 42-а, Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
  3. Папір повинен бути упакований по 500 аркушів в непрозорі та вологозахисті пачки (упаковки). Пачки з папером пакуються у картонні коробки (тара), обв’язані пластиковою стрічкою по 5 пачок в одну коробку. Упаковка, в якій постачається товар, повинна повністю зберігати та захищати його від пошкоджень, псування під час транспортування та зберігання. Тара та/або упаковка повинна мати маркування де зазначається: найменування виробника, дата виробництва, назва товару, кількість товару та дані, що характеризують властивості товару.
  4. Для підтвердження якості паперу Учасник повинен надати в складі пропозиції такі документи:

  - Сертифікат якості на папір, який виданий на попередню одиницю (партію) даної продукції, завірений мокрою печаткою виробника, або його офіційного представника в Україні із зазначенням усіх технічних характеристик.

  - Копію діючих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований Товар.

  1. Папір повинен бути:
  • придатним для друку на високошвидкісних багатофункціональних пристроях;
  • застосовуватися для основних видів сучасних високошвидкісних-копіювально-розмножувальних апаратів, чорно-білого та кольорового друку і копіювання, двостороннього друку і копіювання; високошвидкісного тиражування;
  • вибіленим без використання хлору та виготовлений без використання важких металів.
  1. Кожна пакувальна одиниця повинна мати етикетку/ярлик, написи, які характеризують продукцію:
  • Найменування підприємства – виробника і його товарного знака;
  • Найменування продукції;
  • Кількість аркушів в пачці, кількість пачок в упаковці;
  • Формат паперу.
  1. У разі невідповідності наданого паперу його фізичним властивостям, зазначеним в сертифікаті якості, Замовник відхиляє подану пропозицію та на вимогу Учасника повертає йому залишок паперу.

   

  Назва товару

  Технічні вимоги до предмету закупівлі

  Кількість, пачок

  Властивості, одиниці виміру

  Показники

  Папір А4

   

  Колір

  білий

  3225

  Формат

  А4 (210 мм х 297 мм)

  Щільність в г/м2

  80г/м2

  Яскравість, %

  Не менше ніж 95%

  Непрозорість, %

  Не менше ніж 92%

  Білизна, СІЕ  %

  Не менше ніж 150%

  Вміст вологи, %

  Не більше ніж 4,8%

  Кількість аркушів а пачці, шт.

  500

   

   

  ЛОТ №2

   

  Крафт-конверти

  № з/п

  Найменування

  Опис характеристик

  Од. Вим.

  Кількість

  1.

  Конверт С-4 з крафт-паперу

  Конверт С-4 виготовлений з крафт паперу;

  Щільність не менше – 90 г/м2;

  Розмір – 229х324 мм;

  Без адресних вказівників;

  Трикутний клапан по горизонтальній стороні;

  Без клеючого слою.

  шт.

  7 000

   

  2.

  Конверт С-5 з крафт-паперу

  Конверт С-5 виготовлений з крафт паперу;

  Щільність не менше – 90 г/м2;

  Оозмір – 162х229 мм;

  Без адресних вказівників;

  Трикутний клапан по горизонтальній стороні;

  Без клеючого слою.

  шт.

  7 000

   

  4.

  Конверт В -4 з крафт-паперу

  В конверт формата В4 (250 х 353 мм) можна вмістити до 100-а листів бумаги формата А4

  Щільність не менше – 110 г/м2;

  Розмір – 250х353 мм;

  Без адресних вказівників;

  Клапан: прямий

  Без клеючого слою.

   

  шт.

  2 000

   

  Конверти білі

  № з/п

  Найменування

  Опис характеристик

  Од. Вим.

  Кількість

  1.

  Конверт С-4

  Формат: С4.

  Розмір: 229 × 324 мм.

  Папір: білий, щільність 90 г/м2.

  Клапан: прямий

  Спосіб склеювання: самоклеюча стрічка

  Адресна сітка: відсутня.

  Вікно: відсутне.

  шт.

  10 000

  2.

  Конверт С-5

  Формат: С5.

  Розмір: 162 × 229 мм.

  Папір: білий, щільність 80 г/м2.

  Клапан: прямий

  Спосіб склеювання: самоклеюча стрічка

  Адресна сітка: відсутня.

  Вікно: відсутне.

  шт.

  10 000

   

  • Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ISO тощо).
  • Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до товару відповідного характеру.
  • Товар повинен бути новим.
  • Гарантійний термін на поставлений товар повинен складати: не менше 12 місяців з дати поставки товару на склад.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби для підпорядкованих підрозділів ГУНП в Івано-Франківській області. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та з врахуванням моніторингу ринкових цін.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

 • Щодо закупівлі «Поточний ремонт приміщення адмінкорпусу (фронт-офіс) Коломийського РВП ГУНП в м. Коломия по вул. Шевченка, 11А»

  Щодо закупівлі «Поточний ремонт приміщення адмінкорпусу

  (фронт-офіс) Коломийського РВП ГУНП в м. Коломия по вул. Шевченка, 11А» (Відкриті торги)

  1

  Назва предмету закупівлі:

  45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт приміщення адмінкорпусу (фронт-офіс) Коломийського РВП ГУНП в м. Коломия по вул. Шевченка,11А» (відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)

  2

  Ідентифікатор закупівлі:

  UA-2021-06-11-005458-b

  3

  Процедура закупівлі:

  Відкриті торги

  4

  Очікувана вартість:

  599 015,00 грн

  5

  Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

  ДЕФЕКТНИЙ АКТ

  «Поточний ремонт приміщення адмінкорпусу (фронт-офіс) Коломийського РВП ГУНП в м.Коломия по вул.Шевченка,11А» (ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)»

  Об'єми робіт

  № п/п

  Найменування робіт і витрат

  Одиниця виміру

  Кількість

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

   

  Демонтажні роботи

   

   

   

  1

  Знімання засклених віконних рам

  100 м2

  0,0612

   

  2

  Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах

  100 шт

  0,02

   

  3

  Демонтаж віконних вітражів з готових блоків площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель. Демонтаж.

  100 м2

  0,183

   

  4

  Знімання дверних блоків площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах. Демонтаж.

  100 м2

  0,11

   

  5

  Знімання дверних полотен

  100 м2

  0,021

   

  6

  Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці

  100 шт

  0,01

   

  7

  Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли

  10 мЗ

  0,18

   

  8

  Розбирання опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм. Демонтаж.

  100 м2

  0,24

   

  9

  Розбирання обшивки стін плитами деревностружковими ламінованими. Демонтаж.

  100 м2

  0,125

   

  10

  Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп

  100 шт

  0,04

   

  11

  Демонтаж радіаторів масою до 80 кг

  100 шт

  0,02

   

   

  Опоряджувальні роботи

   

   

   

  12

  Мурування зовнішніх складних стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м

  мЗ

  5,3

   

  13

  Улаштування перегородок із газоблоків, 1=100мм.

  100 м2

  0,083

   

  14

  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах

  100 м2

  0,0378

   

  15

  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах

  100 м2

  0,1144

   

  16

  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель

  100 м2

  0,0255

   

  17

  Установлення пластикових підвіконних дошок

  100 м

  0,034

   

  18

  Установлення віконних зливів

  100 м

  0,034

   

  19

  Монтаж металоконструкцій віконних решіток

  т

  0,08

   

  20

  Влаштування перегородок (площею більше 3 м2) з металлопластику у кам'яних стінах

  100 м2

  0,222

   

  21

  Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм

  100 м2

  0,55

   

  22

  Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином

  100 м2

  0,128

   

  23

  Поліпшене штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином

  100 м2

  0,62

   

  24

  Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм (стіни, відкоси)

  100 м2

  1,3

   

  25

  Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою стартовою

  100 м2

  1,3

   

  26

  Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

  100 м2

  1,3

   

  27

  Шпаклювання стін та відкосів шпаклівкою фінішною

  100 м2

  1,3

   

  28

  Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною штукатуркою

  100 м2

  0,55

   

  29

  Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по декоративній штукатурці

  100м2

  0,55

   

  30

  Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт

  100 м2

  0,227

   

  31

  Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг”

  100 м2

  0,47

   

  32

  Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"

  100 м2

  0,47

   

  33

  Установлення погонних деталей багет

  100 м

  0,49

   

  34

  Поліпшене фарбування стін та відкосів структурною фарбою

  100м2

  0,75

   

  35

  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

  100 м2

  0,47

   

  36

  Облицювання поверхонь стін (сапожок) керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт

  100 м2

  0,074

   

  37

  Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм

  100 м2

  0,82

   

  38

  Улаштування декоративної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «баранек», зерно 2,0 мм

  100 м2

  0,82

   

   

  Електромонтажні роботи

   

   

   

  39

  Прокладання проводів при схованій проводці в борознах

  100 м

  2,18

   

  40

  Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці

  100 шт

  0,1

   

  41

  Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних

  100 шт

  0,05

   

  42

  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, умовна кількість ламп 2 шт

  100 шт

  0,02

   

  43

  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, умовна кількість ламп понад 2 шт до 4 шт

  100 шт

  0,07

   

   

  Сантехнічні роботи

   

   

   

  44

  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110мм

  100 м

  0,13

   

  45

  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм

  100 м

  0,06

   

  46

  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм

  100 м

  0,36

   

  47

  Заміна унітазів з бачком

  100 комплектів

  0,01

   

  48

  Заміна раковин (умивальників)

  100 комплектів

  0,02

   

  49

  Установлення вішалок, підстаканників, поручнів, зеркал тощо

  10 шт

  0,2

   

  50

  Укріплення металевих опорних перил

  100 шт

  0,02

   

  Учасник закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції готує відповідну кошторисну документацію на підставі поданої ним Пропозиції у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1. - 1:2013, а саме:

  Кошторисна документація у складі:

  – договірна ціна;

  – загально-будівельні;

  – кошторис з розрахунком договірної ціни;

  – підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку;

  – графік виконання робіт.

  6

  Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення:

  Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі експертного звіту.

  Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби цього типу та визначений у кошторисі на 2021 рік.

   

   

Щодо закупівлі «Природний газ» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Поточний ремонт приміщення Калуш (слідчі)» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Зимові автомобільні шини» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Металодетектор для ВВС» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Нагрудні відеореєстратори» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Металодетектор для ВВС» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Конструкційні матеріали, серпень» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Конструкційні матеріали (4 лоти)» 

Щодо закупівлі «Поточний ремонт приміщення адмінкорпусу (фронт-офіс) Коломийського РВП ГУНП в м. Коломия по вул. Шевченка, 11А» (Відкриті торги) 

Щодо закупівлі «Ретранслятори цифрові» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Конструкційні матеріали (4 лоти)» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Ретранслятори цифрові» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Послуги з письмового перекладу» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Запасні частини до транспортних засобів» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Металодетектор для ВВС» (Відкриті торги)

Щодо закупівлі «Комплект ТКВД-1Д» (Відкриті торги)